[aioseo_breadcrumbs]

UWAGA!!! DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA OD 01.05.2022 WYNOSIĆ BĘDZIE 14,00 ZŁ.

Szanowni Państwo.

Nieobecność dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać w aplikacji INSO. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii ww. systemu, nieobecność dziecka można zgłosić drogą mailową (nieobecności.p286@eduwarszawa.pl).

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w Przedszkolu nr 286 przez 10,5 godziny dziennie, tj. od godz. 7.00 do godz. 17.30 od poniedziałku do piątku.

Na podstawie: Uchwały Nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Odpłatność za wyżywienie:

Zgodnie z Uchwała Nr X/133/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28.05.2003 r.:

„§ 2.1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2

  1. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona.”

Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje Przedszkole o nieobecności dziecka, najpóźniej w tym dniu do godz. 9:00. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: drogą mailową lub telefonicznie.

Niezgłoszenie nieobecności dziecka spowoduje, że nie uzyskacie Państwo zwrotu dziennej stawki żywieniowej za 1 dzień – pierwszy dzień nieobecności. Za następne dni nieobecności zwrotu dokonuje się zgodnie z zapisem § 2.1 uchwały. Jeśli zasady zgłaszania nieobecności i zwrotu dziennej stawki żywieniowej nie są dla Państwa jasne, prosimy o kontakt z Kierownikiem Gospodarczym.

UWAGA!!!

Opłaty należy uiszczać na dedykowane dla „ŻYWIENIA” konto bankowe o nr: 47 1030 1508 0000 0005 5032 4067.

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie: ŻYWIENIE – GRUPA – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA