[aioseo_breadcrumbs]

Rada Rodziców jest społecznym organem, działającym na rzecz Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Rada Rodziców Przedszkola 286: E-mail: radarodzicow286@gmail.com