Przedszkole nr 286 informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa, montaż defibrylatorów AED wraz ze szkoleniem z ich obsługi dla wybranych placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „Bijące serce Ursynowa – defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych”.

Link do postępowania: https://dbfo-ursynow.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/157725

 

 

Zapytanie ofertowe – Dostawa pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich do Przedszkola nr 286 ul Mandarynki 1 w Warszawie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania P286.SEK.310.120.2023.9

Zawiadomienie